ANEMILERIN SNFLANDRLMAS PDF

0 Comments

Author: Vudosida Mezigami
Country: Kazakhstan
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 27 December 2015
Pages: 67
PDF File Size: 7.92 Mb
ePub File Size: 11.85 Mb
ISBN: 455-5-70477-167-2
Downloads: 86586
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gosar

IgM serumda yksektir makroglobulinler ve dk sda ker Kryoglobulinemi ve Raynaud fenomeni. Published on Nov View Download 0. Follikl merkezindeki kk veya byk entikli hcrelerden oluur ve morfolojileri bu hcrelere anejilerin. Kemik ilii hiposelllerdir, hemopoetik snflandelmas yoktur. Sporadik grld yerlerde barsak ileoekal blgeretroperiton, overler tutulur. Robbins patoloji pdf indir trke mobil oyun indir okey.

Kronik atrofik gastrit nedeniyle intrinsik faktr retiminde yetmezlik ve bunun sonucunda Vit B12 eksiklii gelimesiyle oluur. Dokularda iskemi ve infarrkta neden olur. Genellikle 2 ya ncesi oluur.

Deri bulgusu olarak generalize eksoliyatif eritroderma tablosu oluur. Pulmoner infarkt sonucu kor pulmonale geliebilir.

Membrana yakn adet veya 1 adet santral nkleolldr. Tetikleyici ajan tedavi edilirse Helikobakter pylori tedavisi tmr gerileyebilir.

HEMATOPOETiK SiSTEM (Patoloji – Davut Sahin)

Ar bol diagnostik RS hcresi ve varyantlar. Kemiklerde litik lezyonlar olmaz. Aplastik anemi, multipotent miyeloid kk hcrelerin basklanmas sonucu anemi, trombositopeni ve lkopeni pansitopeni ile karakterize bir hastalktr. En az neoplastik RS hcresi olan, dolaysyla en iyi prognozlu snfflandrlmas tiptirHodgkin Lenfomalarn Snflandrlmas Subtip Nodler sklerozan Morfoloji ve mmnofenotip Fibroz bantla lenfoid doku nodllere ayrlr. Histolojik olarak kanser, biyolojik olarak maligndir.

  DISTILLAZIONE AZEOTROPICA PDF

HEMATOPOETiK SiSTEM (Patoloji – Davut Sahin)

Tmr hcrelerinin sitoplazmasnda Birbeck granlleri olmas karakteristiktir. Karacier patoloji pratik e4 b2 byramazankaya 2 Business.

Genler ve ocuklar etkiler, kemiklerde multifokal anekilerin kitleler oluur. Demir depolar hemosiderin, ferritin azalr.

Pnomoni, S Aureus, E. Lenfoid hcreler kemik iliinde neoplastik olarak oalp ilii doldurur, periferik kana geerse bu durum Lenfositik Lsemi olarak tanmlanr. Fibrinolitik sistemin sekonder aktivasyonu ile trombositlerde ve fibrinde tkenme grlr, tketim koaglopatisi geliir. Neoplastik plazmositik hcreler IgM tipinde miyelom proteini sentezler. Medlla spinaliste dorsal ve lateral traktslerde miyelin dejenerasyonu bazen akson dejenerasyonu Spastik paraparezi, sensoryal ataxi, alt ekstremitelerde ar paresteziler.

Bu snflandrmalarda malign lenfomalar 5 byk guruba ayrlr. Histiyositik hcrelerle birlikte deiik oranlarda eozinofil lkositler, lenfositler, plazma hcreleri ve ntrofiller de bulunabilir. Dissemine ntravaskler Koaglasyon DIC: En nemli ve en sk semptomatik olan monoklonal gamopatidir. Dalakta lenfohemotopoetik tmrler dnda tmr ok nadirdir.

Aksesuar dalak en sk olan konjenital anomalidir en ok gastrosplenik ligamentte yerleir. Tipik olarak ocukluk anda Prokrsr T hcreli neoplazmlar immatr T hcre tmrleri 4. Nadir olarak posterior boynuzlardaki ganglion hcrelerinde nronlarda dejenerasyon vardr. Alveoler kapillerlerde mikrotrombsler, pulmoner dem, fibrin eksdasyonu, hiyalen membranlar.

  BAT54A DATASHEET PDF

Tm Dnyada en sk grlen anemi trdr. En sk infarkt olan doku kemiktir Otosplenektomi staf, strept, hemophilus, p. Agresif fatal tmrlerdir, ancak tedaviye iyi cevap verirler. Spontan dalak rptrnn sk nedenleri EMN, malarya, tifo, lsemi, lenfoid neoplazmlar de grlr. Byk hacimli IgM kan akmn yavalatr; hiperviskosite sendromuna neden olur. Serumda M proteini saptanr. Kavernz hemangiom tmr deil hamartomdur. Maltomalar low grade ekstranodal B-lenfomadr, uzun sre lokalize kalrlar.

K infiltrasyonu Anemi, trombositopeni, lkopeni tekrarlayan otitis media ve mastoidit. B hcreli immun cevaplarSelller immun cevap Viral enf. En sk n ve st mediastende olur. Kemiklerde plazma hcrelerinden oluan multifokal tmr kitleleri vardr.

Lenfosit predominant Lenfosit zengin Nodler sklerozan Mikst selller Lenfosit-fakir. Kemik ilii diffuz veya fokal olarak lenfosit, plazma hcreleri ve intermedier plazmositoid lenfositler ile doludur. Hastalarn az bir ksmndan plazma hcreli tmrler zellikle de multipl miyelom geliir.

Erken evrelerde 10 yl olabilir. Endemik vakalarda maksilla ve mandibula tutulur. Tedavisiz vakalar hzl, fatal seyreder.